Font Size

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หลวงพ่อพระพุทธโสธร

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ความรู้เกี่ยวกับ-"พระราชเขมากร"

ความรู้เกี่ยวกับ-"พระราชเขมากร"

"พระราชเขมากร"ตามประวัติที่ศึกษามา...

เป็นเจ้าอาวาสครองวัดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2488...
ในสมณะศักดิ์เป็น พระมหาก่อ เขมทสุสึ (ก่อ บุญขันธ์)...
เลื่อนสมณะศักดิ์เป็น"พระเขมารามมุนี"ในปีพ.ศ.2492...
เลื่อนสมณะศักดิ์เป็น"พระราชเขมากร"วันที่5 ธ.ค.พ.ศ.2502...
มรณะภาพในปีพ.ศ.2506 (เป็นเจ้าอาวาสครองวัดโสธรฯ18ปี)...

ดังนั้นลายเซ็นต์หรือนามประทับ"พระราชเขมากร"ที่ปรากฏในวัตถุมงคลต่างๆ...
จึงเริ่มปรากฎขึ้นในปีพ.ศ.2503-2506...(มีทั้งมีและไม่มีลายเซ็นต์)
วัตถุมงคลในปี2503-2506 ที่ปรากฏลายเซ็นต์หรือนามประทับ...
เท่าที่รวบรวมได้...
  

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือหลวงพ่อโสธร

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือหลวงพ่อโสธร โดยนิตยสารเซียนพระเล่ม1 

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือหลวงพ่อโสธร โดยนิตยสารเซียนพระเล่ม2


Image

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือหลวงพ่อโสธร โดนนิตยสารเตโชทิพย์

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือหลวงพ่อโสธร โดยนิตยสารข่าวพระเครื่อง

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือหลวงพ่อโสธร โดยนิตยสารคเฌศ์พร พระเครื่อง


Image

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือหลวงพ่อโสธรโดยสำนักพิมพ์คเฌศ์พร

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือหลวงพ่อโสธร โดย สำนักพิมพ์คเฌศ์พร

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือหลวงพ่อโสธร โดยสำนักพิมพ์คเณฆพร

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือหลวงพ่อโสธร โดยนิตยสารลานโพธิ์

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือหลวงพ่อโสธร โดยนิตยสาร มหาโพธิ์

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือหลวงพ่อโสธร โดย อ.คีโท ถั่วทอง

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือหลวงพ่อโสธร โดย อ.คีโท ถั่วทอง

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือหลวงพ่อโสธร...โดยชมรมพระเครืองเมืองแปดริ้วปี2533

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือหลวงพ่อโสธร...โดยพิสิฐ เกษมรัติ

Image

หนังสืออนุสรณ์งานทำบุญฉลองอายุครบ7รอบ

Image

หนังสืออนุสรณ์งานทำบุญฉลองอายุครบ7รอบ

Image

หนังสือประวัติหลวงพ่อโสธร

Image

หนังสือประวัติประวัติหลวงพ่อพุทธโสธร โดยน.ส.พ.พิทักษ์ชน

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-ตำราหนังสือโดย...นิตยสารพระเตรื่อง เมืองพระ อ.คีโท ถั่วทอง

Image

หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ 15/5/40

Image

 

ความรู้เกี่ยวกับ-พระกริ่งรมดำ-พระชัยฯ-ปี2500

 

Image

Image

4พิมพ์หลังของพระกริ่งปี2500ที่ใช้ประกบพิมพ์หน้าต่างๆ

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-พระกริ่งรมดำปี2500

พิมพ์ด้านหลังของพระรุ่นนี้มีเพียง4พิมพ์เท่านั้น...
เนื่องจากพิมพ์หลังมีน้อยกว่าพิมพ์หน้าจึงต้องสร้างขึ้นมาหลายบล๊อค
โดยเฉพาะหลังพิมพ์ที่1ที่ใช้กับ พิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่1และพิมพ์กลางทั้งหมด3พิมพ์
จะมีทั้งหลังแตกและหลังไม่แตกฯลฯ

***หลักใหญ่ในการดูให้ยึดถือลักษณะการเรียงและช่องไฟเม็ดพระศกเป็น"หลัก"

พิมพ์ที่1-จากเม็ดพระศกเม็ดกลางล่างสุดสามารถลากเส้นตามร่องทะแยงตรงได้สุด
เม็ดพระศกนับได้8แถวเป็นพิมพ์หลังของพระพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่1และพิมพ์กลางทั้งหมด
พิมพ์ที่2-เม็กพระศกจะมีขนาดใหญ่และนับได้7แถวเป็นหลังเฉพาะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่2
พิมพ์ที่3-เม็ดพระศกนับได้8แถวไม่เป็นระเบียบเป็นพิมพ์หลังเฉพาะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่3
พิมพ์ที่4-เม็ดพระศกนับได้8แถวไม่เป็นระเบียบเป็นพิมพ์หลังเฉพาะพิมพ์เล็กทุกพิมพ์

Image

พิมพ์หน้าใหญ่ทั้งสามพิมพ์
พิมพ์ที่1-หลังแตก
พิมพ์ที่2-หลัง7แถว
พิมพ์ที่3-หลัง8แถว

Image

พิมพ์ที่1-หลังแตก
พิมพ์ที่2-หลัง7แถว
พิมพ์ที่3-หลัง8แถว

Image

พิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่1-หลังแตก

Image

Image

พิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่1-หลังแตก

Image

Image

พิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่1-หลังแตก

Image

พิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่1-หลังแตก

Image

Image

พิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่2-หลังพิมพ์2(7แถว)

Image

พิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่2-หลังพิมพ์2 (7แถว)

Image

พิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่2-หลังพิมพ์2 (7แถว)
พระองค์นี้เป็นพระที่ถูกขัดล้างรมดำออก...

Image

พิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่3-หลังพิมพ์3 (8แถว)

Image

พิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่3-หลังพิมพ์3 (8แถว)

Image

พิมพ์หน้ากลาง

Image

ด้านหลังพระพิมพ์ที่1
ให้จดจำลักษณะการเรียงเม็ดพระศกจากเม็ดกลางล่างสุด
จะเป็นร่องทะแยงตรงเป็นเส้นตรงได้สุดและ
ตรงสะโพกด้านขวามีรอยยุบจากภาพจะดูคล้ายเลขบวก

พยายามอย่าใช้ตัวอักษรหรือตัวเลขเป็นหลักจดจำเพราะ...
ตัวเลขและตัวหนังสือเป็นตัวหนาโอกาศปั้มเขยื่อน-ติดไม่เด็ม-บี่แบน-พิมพ์ไม่ชัดมีมาก
ตัวเลขและอักษรจะผิดเพี้ยนไปจะทำให้ยากแก่การจดจำลักษณะเดิมของตัวเลขและตัวอักษร
ซึ่งความจริงส่วนมากก็ไม่สามารถจดจำลักษณะเดิมของตัวเลขและตัวอักษรได้อยู่แล้ว
ไม่เหมือนเม็ดพระศกสามารถสังเกตุจากการเรียงและช่องไฟได้ถึงแม้น
เม็ดพระศกบางเม็ดจะพิมพ์ไม่ติดหรือบี้แบนก็ตาม...

หลังพิมพ์ที่1จะประกบพระพิมพ์ใหญ่และพิมพ์หน้ากลางทั้ง3พิมพ์
เห็นได้ว่าจะมีทั้งหลังแตกและไม่แตกฯลฯ

Image

พิมพ์กลางพิมพ์ที่1-หลังพิมพ์1

Image

พิมพ์กลางพิมพ์ที่1-หลังพิมพ์1

Image

พิมพ์กลางพิมพ์ที่2-หลังพิมพ์1

Image

พิมพ์กลางพิมพ์ที่3-หลังพิมพ์1

Image

พิมพ์กลางพิมพ์ที่3-หลังพิมพ์1

Image

พิมพ์หน้าเล็กเป็นพระในชุดเดียวกัน
เพราะใช้พิมพ์หลังพิมพ์เดียวกันคือหลังพิมพ์ที่4

ตลาดส่วนใหญ่เลื่อนพระชุดนี้เป็นพิมพ์หน้ากลางเกือบหมด
อาจจะเป็นเพราะแบ่งออกเพียงสองพิมพ์คือ...
-เม็ดพระศกหน้า4แถว(พิมพ์หน้าใหญ่)
-เม็ดพระศกหน้า5แถว(พิมพ์หน้ากลาง)
โดยไม่มีพิมพ์หน้าเล็กเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาก็เป็นได้...

Image

พิมพ์เล็กชุดนี้จะใช้หลังพระพิมพ์เดียวกันคือหลังพิมพ์ที่4
ควรจดจำลักษณะการวางเม็ดพระศกให้แม่นยำ
การวางเม็ดพระศก แถวที่3จากล่างจะมีลักษณะเป็น2 ง่าม...

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1-หลังพิมพ์ที่4

Image

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1-หลังพิมพ์ที่4

Image

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2-หลังพิมพ์ที่4

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2-หลังพิมพ์ที่4

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่3-หลังพิมพ์ที่4Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่3-หลังพิมพ์ที่4

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่3-หลังพิมพ์ที่4

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่3-หลังพิมพ์ที่4
ใต้ฐานพระกริ่งปี2500

Image

Image

พระชัยวัฒน์ปี2500...
เป็นพระสร้างพิธีเดียวกันกับพระกริ่งปี2500
ลักษณะองค์พระจะเล็กและบางกว่าพระกริ่งเล็กน้อย
ด้านหลังขององค์พระจะไม่มีตัวอักษรและปีพ.ศ.
ใต้ฐานจะไม่มีการอุดกริ่งมีทั้งรอยตะไบที่ใต้ฐานและรอยตัดไม่มีรอยตะไบ..
มีเพียงพิมพ์เดียว

Image

พระชัยวัฒน์ปี2500...

Image

พระชัยวัฒน์ปี2500...

Image

พระชัยวัฒน์ปี2500...

Image

ใต้ฐานพระชัยฯปี2500
มีทั้งชนิดแต่งด้วยดะไบสวยงามและไม่แต่ง

Image

สรุปพิมพ์พระด้านหน้าและพิมพ์ประกบหลังพระกริ่งปี2500

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-พระกริ่งยุคใหม่ ปี2528-2545

ย้อนหลังไปปี2529จนถึงปี2545...
ทางวัดได้จัดสร้างพระกริ่งในรูปแบบต่างๆมากมายยากจดจำ...
จึงได้รวบรวมพิมพ์พระกริ่งต่างๆในยุคใหม่นี้มาอยู่ในหมวดเดียวกัน
เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาในการศึกษาพิมพ์พระอย่างต่อเนื่อง...

พระกริ่งปี2529

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 13 August 2007 ) 

ความรู้เกี่ยวกับ-พระกริ่งรมดำ ปี2508

August 2007

Image

-พิมพ์หน้าของพระกริ่งปี2508มี3พิมพ์คือพิมพ์หน้าใหญ่-กลาง-เล็ก

-พิมพ์ด้านหลังของพระกริ่งรุ่นนี้มีเพียง4พิมพ์ใช้ประกบกันเป็นคู่ๆเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา

ทำให้สามารถแยกพระพิมพ์แปลกๆซึ่งมีหลังไม่เข้าชุดดังกล่าวออกได้อย่างชัดเจน...

ข้อควรจำ...ในแต่ละพิมพ์จะมีหลายบล๊อครายละเอียดอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย
เช่นพิมพ์หลังที่1บางบล๊อค2หยิก-หลังแตกคล้ายปี2500แต่บางบล๊อคโดยเฉพาะในในบล๊อคที่ใช้กับพิมพ์เล็กจะไม่เป็นฯลฯ

Image

Image

หลักการแยกพิมพ์หลังต่างๆโดยสังเขป

Image

พระพุทธโสธรพิมพ์หน้าใหญ่หรือหน้าปี2500...

พิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่1 หรือพิมพ์A-ใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์ที่1
พิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่2 หรือพิมพ์B-ใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์ที่2
พิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่3 หรือพิมพ์C-ใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์ที่3

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่1 หรือพิมพ์A

Image

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่1 (องค์ที่2)

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่1 (องต์ที่3)

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่1 (องค์ที่4-5-6)

Image

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่2 หรือพิมพ์B

Image

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่2 (องค์ที่2)

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่2 (องค์ที่3)

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่2 (องค์ที่4)

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่3 หรือพิมพ์C

Image

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่3(องค์ที่2)

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่3 (องค์ที่3-4)

Image

Image

พระกริ่งพุทธโสธร พิมพ์หน้ากลาง จะมีเม็ดพระศก5แถว

พิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่1 จะใช้พิมพ์หลัง2พิมพ์คือพิมพ์หลังที่1และพิมพ์หลังพิมพ์ที่4..
พิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่2 บางท่านเรียกพิมพ์"หน้าเทวดา" จะใช้พิมพ์หลังพิมพ์ที่3
พิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่3

Image

พิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่1-หลังพิมพ์1
พระพิมพ์นี้จะใช้หลังพระพิมพ์เดืยวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่1

Image

พิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่1หลังพิมพ์4
พระพิมพ์นี้จะใช้หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่3

Image

พิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่2-หลังพิมพ์ที่3 (องค์ที่1)
พระพิมพ์นี้จะใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่3

Image

พิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่2-หลังพิมพ์ที่3 (องค์ที่2)
พระพิมพ์นี้จะใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่3

Image

พระพุทธโสธรพิมพ์หน้าเล็ก บางท่านเรียกพิมพ์หน้าสรพงษ์...จะมีเม็ดพระศก4แถว

พระพิมพ์เล็กจะมีพิมพ์หน้า5พิมพ์แต่ใช้พิมพ์หลังเพียง3พิมพ์
เพื่อให้เข้าใจและจดจำง่ายจึงนำพิมพ์ที่มีหลังเดียวกันมารวมกันเหลือเพียง3พิมพ์

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1Aและพิมพ์ที่1B-ใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์ที่1
พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2Aและพิมพ์ที่2B-ใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์ที่2
พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่3-ใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์ที่4

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1 A-หลังพิมพ์1 (องค์ที่1) ใต้ตาซ้ายมีขีด
พระพิมพ์นี้จะใช้หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่1และหน้ากลางพิมพ์ที่1

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1 A-หลังพิมพ์1 (องค์ที่2)
พระพิมพ์นี้จะใช้หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่1และหน้ากลางพิมพ์ที่1

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1 A-หลังพิมพ์1 (องค์ที่3)
พระพิมพ์นี้จะใช้หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่1และหน้ากลางพิมพ์ที่1

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1 B-หลังพิมพ์1 (องค์ที่1)
พระพิมพ์นี้พิมพ์หน้าจะแตกต่างจาก3องค์แรกจำง่ายๆคือ(ไม่มีขีดใต้ตาข้างซ้าย)เพราะต่างพิมพ์กัน
แต่จะใช้พิมพ์หลังพิมพ์เดียวกันจึงจัดให้อยู่ในพิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1

พระพิมพ์นี้จะใช้หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่1และหน้ากลางพิมพ์ที่1

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1 B-หลังพิมพ์1 (องค์ที่3)
พระพิมพ์นี้พิมพ์หน้าจะแตกต่างจาก3องค์แรกจำง่ายๆคือ(ไม่มีขีดใต้ตาข้างซ้าย)เพราะต่างพิมพ์กัน
แต่จะใช้พิมพ์หลังพิมพ์เดียวกันจึงจัดให้อยู่ในพิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1

พระพิมพ์นี้จะใช้หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่1และหน้ากลางพิมพ์ที่1

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2 A-หลังพิมพ์2...(องค์ที่1)
พระพิมพ์นี้จะใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่2

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2 A-หลังพิมพ์2...(องค์ที่2)
พระพิมพ์นี้จะใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่2

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2 B-หลังพิมพ์2...(องค์ที่1)
พิมพ์หน้าของพระพิมพ์นีจะต่างพิมพ์กับ2องค์แรก ร่องแก้มจะลึกและกำไลเท้าจะชัดเจนกว่า
แต่ใช้พิมพ์หลังพิมพ์เดียวกัน จึงจัดอยู่ในพิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2

พระพิมพ์นี้จะใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่2

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2 B-หลังพิมพ์2..(องค์ที่2).
พิมพ์หน้าของพระพิมพ์นีจะต่างพิมพ์กับ2องค์แรกแต่ใช้พิมพ์หลังพิมพ์เดียวกัน จึงจัดอยู่ในพิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2

พระพิมพ์นี้จะใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่2


Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่3-หลังพิมพ์ที่4 (องค์ที่1)
ใช้หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่1-หลังพิมพ์4

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่3หลังพิมพ์4 (องค์ที่2)และองค์ที่3ในสภาพเสียผิว

พระพิมพ์นี้จะใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่1หลังพิมพ์4

Image

Image

รวมสรุปพิมพ์หน้าเล็ก...
ใต้ฐานพระกริ่งปี2508

Image

Image

สรุปพิมพ์หน้าและพิมพ์ประกบหลังพิมพ์พระกริ่งปี2508

Image

พระกริ่งองค์นี้เป็นพระกริ่งพิมพ์หน้าใหญ่(หน้าปี2500) พิมพ์ที่1 แท้ดูง่ายองค์หนึ่ง...
เป็นพระที่ถูกขัดล้างและนำไปรมดำใหม่จะมีลักษณะแปลกไปจากของเดิม...
ลักษณะผิวพระจะดูสดและหนา(จากภาพอาจดูยาก) ควรศึกษาจากของจริงหลายๆองค์

Image

พระสององค์ที่เห็นเป็นพระเสริมที่มีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงกับของทางวัด
เล่นกันในส่วนน้อยของหมู่นักสะสมใหม่ๆที่ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง

ความแตกต่างที่ควรทราบ...
-ศีลปะหน้าตามีลักษณะเป็นรูปเหมือน(คล้ายคน) ส่วนของทางวัดจะมีลักษณะคล้ายรูปสมมุติ(คล้ายเทวรูป)
-เนื้อโลหะผสมแก่ทองแดง ของทางวัดเป็นทองเหลือง
-พิมพ์ด้านหลังพระไม่เข้าในชุดพิมพ์หลังของทางวัดดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถเชื่อมโยงกับพระในชุดได้
-การเจียรใต้ฐานพระ(รอยวงเดือน) เจียรจากหน้าไปหลัง ส่วนของทางวัดจะเจียรจากซ้ายไปขวาในลักษณะของช่างคนละชุดของทางวัด.

*** ข้อที่ควรทราบ...ทางวัดจะไม่ทำลายบล็อคต่างๆของพิมพ์พระโดยจะปล่อบให้หมดสภาพไปเองประมาณ4-5ปี (แล้วแต่การเก็บรักษา) เมื่อทางวัดต้องการสร้างเสริมเพิ่มเติมในปีต่อไปในรุ่นนั้นๆจะนำบล็อคเดิมมาถอดบล็อคใหม่ในพิมพ์เดียวกันนำมาสร้างเช่น เงินลงยาปี2504-2509-พระสองหน้ามีวงแหวนปี08-คางทูมปี08-สองหน้าพิมพ์44/44 ปี12 ฯลฯ (ศึกษารายละเอียดในสาระความรู้หัวข้อ"พระพิมพ์สองหน้า-ตำนานการสร้าง)
-เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักสะสมรุ่นเก่า ค่านิยมไม่มีหรือน้อยมาก

Image

Image

Image

*** หมายเหตุ***

พระกริ่งพิมพ์"หน้าใหญ่"หริอที่เรียกว่า"หน้าปี2500"
ไม่ใช่หมายความว่าเป็นการนำพิมพ์พระปี2500มาใช้
ทั้ง3พิมพ์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระกริ่งปี2500

พระพิมพ์หน้าใหญ่หรือหน้าปี2500ของปี2508 มี3พิมพ์
พระพิมพ์หน้าใหญ่ของปี2500 มี3พิมพ์
รวม6พิมพ์จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง...

เปรียบเทียบความแตกต่างของพิมพ์พระทั้งสองปีครับ

Image