ภาพพระพุทธโสธรผลิตจากร้าน"แต้ซุ่นหลี"เมื่อ 10/11/2478

Image