Image

Image

ปีพ.ศ.2482
เหรียญรุ่นนี้สร้างโดยพระวินิจฉัยอรรถการ โยมอุปถัมภ์วัด
มีหลายชนิดคือ เนื้อเงินลงยา-เนื้อทองเหลือง-ทองแดงทั้งลงสีและไม่ลงสี

Image

Image

Image