เหรียญรูปใข่เนื้อทองแดงปีพ.ศ.2488 มีเพียงเนื้อเดียว...
สร้างโดยอ.ง้วน พระอาวุโสของวัดโสธร.
 

Image