เหรียญเลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระราชาคณะ เมื่อวันที่5 ธันวาคม พ.ศ.2524

Image

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 12 August 2007 )