พระพิมพ์สองหน้าปี2527
เนื่องจากมีปุ่มนูนกลางสังฆาฎิคล้ายเม็ดกระดุมจึงเรียกว่า"พิมพ์เม็ดกระดุม"

Image

พิมพ์เม็ดกระดุม

Image

Image

Image