หลวงพ่อพระพุทธโสธร

เหรียญที่ระลึกงานสมโภชฝังลูกนิมิตปี2549   

Image

เหรียญที่ระลึกงานสมโภชฝังลูกนิมิตปี2549

Image