Font Size

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หลวงพ่อพระพุทธโสธร

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ประวัติพระหลวงปู่เจียม กุลละวณิชย์

ประวัติ-พระพรหมคุณาภรณ์ (จิรปุญโญ ด.เจียมกุลละวณิชย์)
ชาติกำเนิด...
หลวงปู่เจียมเป็นบุตรคนที่3ในจำนวน8คนของคุณพ่อปลื่มและคุณแม่สาย
1.นายเจิม กุลลวณิชย์
2.นางเจียน กุลลวณิชย์
3.หลวงปู่เจียม กุลลวณิชย์
4.พล.ต.อ.พิชัย (จอน) กุลลวณิชย์
5.นายจวน กุลลวณิชย์
6.พล.อ.ท. จอม กุลลวณิชย์
7.นางจันทร์ แก้วพิทักษ์
8.นายเจริญฤทธิ์( จุล) กุลลวณิชย์
-เกิดที่ บ้านคลองขวาง ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
-เกิดเมื่อวันอังคาร ขึ้น15คำ เดือนอ้าย ปีเถาะ จุลศักราช 1265
-ตรงกับวันที่1 ธันวาคม พุทธศักราช 2446
-เป็นปีที่35ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่5)
-บิดามารดาตั้งชื่อว่า"เจียม"เป็นคำไทยพยางค์เดียวมีตวามหมายว่า"รู้จักประมาณตน"

การศึกษา...
-พ.ศ.2451 (อายุ5ขวบ) คุณพ่อปลื่มได้พาไปฝากให้ศึกษาเล่าเรียนกับพระอธิการแก่น เจ้าอาวาสวัดตึก(วัดชนะสงคราม)ถนนเจริญกรุง
หลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปอาศัยอยู่กับ สามเฌรแปลก เกษตรทัต(น้าชาย) ที่วัดตะเคียน (วัดมหาพฤฒาราม)จนถึงอายุ16ปี
-พ.ศ.2563 เข้าเรียนแพทย์ที่ โรงเรียนแพทย์หลวง โดยได้เป็นนักเรียนแพทย์เสือป่าประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง
-พ.ศ.2464 ขอพระราชทานนามสกุลให้แก่บิดา(นายปลื่ม) ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "กุลลวณิชย์"
-พ.ศ.2530 ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

การทำงาน...
-พ.ศ.2467 เข้ารับราชการทหารเป็นนักเรียนนายดาบประจำกองร้อยนักเรียนนายดาบ โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม
-พ.ศ.2468 ได้รับยศเป็นนายดาบและไปรับราชการประจำที่กองพลทหารบกที่10จังหวัดร้อยเอ็ด
-พ.ศ.2469 ทำงานที่แผนกบัญชีรถไฟหลวงและธนาคารฮ่องกง

อุปสมบท...
-พ.ศ2470 (อายุ24ปี) ได้อุปสมบทโดยหลวงพ่อจี๊ด(พระครูพิพิธสุตตสุนธรธัมมโชคมหาเถโร) เจ้า-อาวาสวัดลาดขวาง เจ้าคณะแขวงบ้านโพธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเมื่อวันที่7 กรกฎาคม2470
-พ.ศ.2478-สอบนักธรรมสนามหลวงชั้นเอกได้
-พ.ศ.2480-เป็นรองเจ้าอาวาส วัดลาดขวาง
-พ.ศ.2482-เป็นเจ้าคณะตำบลลาดขวาง
-พ.ศ.2484-เป็นพระครูสัญญาบัติที่"พระครูอาทรพิพิธกิจ"(อายุ38ปี พรรษา14)
-พ.ศ.2487-เป็นพระอุปัชฌาย์
-พ.ศ.2488-เป็นเจ้าอาวาส วัดพิพิธประสาทสุนธร(วัดลาดขวาง)
-พ.ศ.2490-เป็นเจ้าคณะอำเภอบางปะกง
-พ.ศ.2491-เป็นวินัยธรจังหวัด
-พ.ศ.2494-เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิอีกหนึ่งตำแหน่ง
-พ.ศ.2500-เป็นพระราชาคณะสามัณที่"พระพุทธิรังสี"
-พ.ศ.2507-เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
-พ.ศ.2508-เป็นเจ้าอาวาส วัดโสธรวรวิหาร
-พ.ศ.2508-เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่"พระราชพุทธิรังสี"
-พ.ศ.2514-เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่"พระเทพคุณาธาร"
-พ.ศ.2530-เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่"พระธรรมเสนานี"
-พ.ศ.2535-เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฎที่"พระพรหมคุณาภรณ์"

มรณภาพ...
-เมื่อวันที่2 มกราคม พ.ศ.2540
-รวมอายุ94ปี1เดือน-พรรษาที่70

อนึ่ง...อักษรคำว่า ด.เจียม กุลลวณิชย์ หมายถึง นายดาบเจียม กุลลวณิชย์

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image