ทำเนียบพระเครื่องหลวงพ่อพระพุทธโสธร

ปีพ.ศ.2549

ปีพ.ศ.2548

ปีพ.ศ.2547

ปีพ.ศ.2546

ปีพ.ศ.2545

ปีพ.ศ.2544

ปีพ.ศ.2543

ปีพ.ศ.2542

ปีพ.ศ.2541

ปีพ.ศ.2540

ปีพ.ศ.2539

ปีพ.ศ.2538

ปีพ.ศ.2537

ปีพ.ศ.2536

ปีพ.ศ.2535

ปีพ.ศ.2534

ปีพ.ศ.2533

ปีพ.ศ.2532

ปีพ.ศ.2531

ปีพ.ศ.2530

ปีพ.ศ.2529

ปีพ.ศ.2527

ปีพ.ศ.2525

ปีพ.ศ.2524

ปีพ.ศ.2521

ปีพ.ศ.2520

ปีพ.ศ.2519

ปีพ.ศ.2518

ปีพ.ศ.2517

ปีพ.ศ.2516

ปีพ.ศ.2515

ปีพ.ศ.2514

ปีพ.ศ.2513

ปีพ.ศ.2512

ปีพ.ศ.2511

ปีพ.ศ.2510

ปีพ.ศ.2509

ปีพ.ศ.2508

ปีพ.ศ.2507

ปีพ.ศ.2506

ปีพ.ศ.2505

ปีพ.ศ.2504

ปีพ.ศ.2503

ปีพ.ศ.2502

ปีพ.ศ.2500

ปีพ.ศ.2498

ปีพ.ศ.2497

ปีพ.ศ.2495

ปีพ.ศ.2494

ปีพ.ศ.2493

ปีพ.ศ.2492

ปีพ.ศ.2490

ปีพ.ศ.2488

ปีพ.ศ.2482

ปีพ.ศ.2478

ปีพ.ศ.2473

ปีพ.ศ.2465

ปีพ.ศ.2462

ปีพ.ศ.2460