ปีพ.ศ.2535

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

เหรียญอาร์มเงินลงยาปี2535
รุ่นตั้งกองทุนพระภิกษุสงฆ์-สามเฌร
มี6สีคือเหลือง-แดง-เขียว-แสด-น้าเงิน-ชมภู

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image