ความรู้เกี่ยวกับ-แหวนพระพุทธโสธร

Image

หัวแหวนเงินลงถมปี2494 ฐานมีผ้าทิพย์...
แหวนรุ่นเก่ามักจะถูกนำมาตัดทำเป็นล็อคเก็ตหรือหัวแหวนขึ้นวงใหม่...

Image

แหวนเงินลงถมปี2497...
เท่าที่ศึกษามามี2พิมพ์...
พิมพ์นิยม(หน้าครุฑ))และพิมพ์ธรรมดา...

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

แหวนเงินลงยารูปอาร์ม ปี2506 หลังสามเหลี่ยม

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image