Font Size

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/deecom/domains/sotorn.net/public_html/templates/ja_portfolio/blocks/header.php on line 17

หลวงพ่อพระพุทธโสธร

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ความรู้เกี่ยวกับ-เหรียญรูปเสมาหลัง ภปร. ปี2509

เหรียญรูปเสมาหลังภปร.ปี2509
จัดสร้างโดยพระราชพุทธิรังสี เป็นที่ระลึกเนื่องในวาระที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชกุศลสร้าง"โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร".

มีสองชนิดคือ...
ชนิดพิมพ์ฐานบัวและชนิดพิมพ์ฐานเขียง(ฐานตัน-ฐานผ้าทิพย์)
ชนิดของโลหะที่สร้างมี4ชนิดคือ...
ทองคำ-เงิน-ทองแดงกะไหล่ทอง-อัลปาก้า

เหรียญเสมาหลังภปร....
เป็นเหรียญที่มีการจัดสร้างเป็นจำนวนมาก...
ทั้งสองชนิดดังกล่าวจะมีพิมพ์แยกแตกต่างกันออกไปเป็นจำนวนมาก...
โดยที่ไม่ได้มีการบันทึกรายละเอียดในการจัดสร้างไว้ในแต่ละพิมพ์...
จึงเป็นการยากที่จะนำมาเสนอรายละเอียดที่แน่นอนไว้ทั้งหมด...
ที่นำมาเสนอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในเบื่องต้นเท่านั้น...
ไม่ถือเป็นช้อยุติของพระพิมพ์นี้ทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ...
 
 

Image

เนื้อทองแดงกะไหล่ทองพิมพ์ฐานบัว...
เป็นพิมพ์พระที่ศึกษาง่ายที่สุดเพราะ...
พิมพ์หลังมีเพียงพิมพ์เดียว....
พิมพ์หน้าเท่าที่ศึกษามาและที่เห็นมี4พิมพ์...

วิธีง่ายๆในการสังเกตุพิมพ์พระในขั้นต้น...
ให้ดูความแตกต่างของปลายสังฆาฏิหรือชายจีวรฯลฯ
พิมพ์หลัง ให้ดูความแตกต่างของการเรียงเม็ดใข่ปลาและการตีกรอบฯลฯ
หลังพระพิมพ์นี้จะมีเพียงขีดล่าง-บนเท่านั้นฯลฯ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง...
เท่าที่พบเห็น...
พิมพ์หน้ามี3พิมพ์...
พิมพ์หลังมี2พิมพ์...
ยังมีการสลับพิมพ์หน้า-หลังมาใช้ร่วมกัน..

Image

Image

พิมพ์ฐานบัวเนื้ออัลปาก้า...
จะมีพิมพ์ที่แตกต่างจากพิมพ์ฐานบัวเนื้อทองแดงโดยสิ้นเชิง...
พิมพ์หน้าเท่าที่เห็นมี4พิมพ์...
พิมพ์หลังเท่าที่เห็นมี4พิมพ์เช่นกัน...

Image

Image

Image

Image

Image

Image

พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง...
เท่าที่พบเห็น...
พิมพ์หน้ามี3พิมพ์...
พิมพ์หลังมี2พิมพ์...
ยังมีการสลับพิมพ์หน้า-หลังมาใช้ร่วมกัน..

Image

พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทองพิมพ์ที่1-หลังพิมพ์1

Image

พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทองพิมพ์ที่2แต่ใช้หลังพระพิมพ์ที่1

Image

พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทองพิมพ์ที่2-หลังพระพิมพ์ที่2

Image

พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทองพิมพ์ที่3แต่ใช้หลังพระพิมพ์ที่2

Image

พระพิมพ์ฐานเขียงเนื้ออัลปาก้า...
เท่าที่พบเห็นมีอยู่2พิมพ์ทั้งหน้าและหลัง...

Image

พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้า พิมพ์ที่1-หลังพิมพ์1

Image

พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าพิมพ์ที่2-หลังพิมพ์2

Image

การสลับพิมพ์พระหน้า-หลังเป็นเรื่องธรรมดาปรกติที่พบเห็นในพิมพ์พระชุดต่างๆของทางวัด
เช่น พระกริ่งรมดำปี2500-2508 -สองหน้าปี97 -ใบโพธ์- ลงถม -เหรียญเงินลงยา ฯลฯ
พระองค์นี้...พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง...
พิมพ์หน้าเป็นพิมพ์พระของเนื้ออัลปาก้าพิมพ์ที่1 แต่นำมาใช้กับเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง...
พิมพ์หลัง...นำพิมพ์หลังของพระพิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทองมาใช้ในพระพิมพ์ฐานเขียงฯลฯ

จึงจัดเป็นพิมพ์พระที่ยากในการหาข้อมูลและรายละเอียดเพื่อนำมาให้ศึกษา...

Image

Image

พระพิมพ์ที่1เนื้ออัลปาก้าฐานเขียงนำพิมพ์หน้ามาใช้กับองค์ดังกล่าวทองแดงกะไหล่ทอง

Image

เทีบบพิมพ์หน้ากะไหล่ทอง-อัลปาก้า เป็นพิมพ์เดียวกัน

Image

พระพิมพ์ฐานบัวพิมพ์ที่4พิมพ์หลังนำมาใช้กับพระพิมพ์ฐานเขียงองค์ดังกล่าว

Image

เทียบพิมพ์หลังพิมพ์ฐานเขียง-ฐานบัวกะไหล่ทอง เป็นพิมพ์เดียวกัน

Image

พระพุทธโสธรพิมพ์ฐานเขียงปี2509-เนื้อทองคำ...

เป็นพระเนื้อทองคำที่ถูกสร้างเลียนแบบมากที่สุดมีมานานแล้ว...
โดยการขึ้นพิมพ์พระใหม่ให้ดูคล้ายๆนำมาปั๊มและทำผิวให้ดูเป็นทองเเก่า...
อาศัยพิมพ์พระที่มีมากยากแก่การจดจำพิมพ์ทำให้ตรวจสอบได้ยาก...

พระเนื้อทองคำหลังภปร.ส่วนมากเท่าที่เห็น...บางกว่าเนื้อชนิดอื่น...
จะใชพิมพ์เดียวกันกับเนื้ออื่นทั้งหน้า-หลังสลับกันแต่ต่างบล๊อคกัน...
ตรวจสอบได้จาก พิมพ์-ความเก่าของทอง-รอยปั๊ม-ธรรมชาติ

พระเนื้อทองคำองค์นี้...
พิมพ์หน้า...ใช้พิมพ์พระฐานเขียงอัลปาก้าพิมพ์ที่1...
พิมพ์หลัง...ใช้พิมพ์หลังของฐานเขียงกะไหล่ทอง.พิมพ์ที่2..

Image

Image

Image

พระพิมพ์นี้เท่าทีเห็นจะใช้กับ...

เนื้อทองคำ-หลังพิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทองพิมพ์ที่2
เนื้ออัลปาก้า-หลังพิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าพิมพ์ที่1
เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง-หลังพิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง
(เคยเห็นพระพิมพ์นี้ประกบหลังกับพิมพ์หลังยันต์เนื้อทองคำ)

พิมพ์หน้าเป็นพิมพ์เดียวกันแต่ต่างบล๊อคกันในแต่ละโลหะ...
พิมพ์หลังจะต่างกันโดยสิ้นเชิงในแต่ละพิมพ์...

Image

Image

 

 

News

New Document