Font Size

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หลวงพ่อพระพุทธโสธร

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ความรู้เกี่ยวกับ-พระกริ่งรมดำ ปี2508

August 2007

Image

-พิมพ์หน้าของพระกริ่งปี2508มี3พิมพ์คือพิมพ์หน้าใหญ่-กลาง-เล็ก

-พิมพ์ด้านหลังของพระกริ่งรุ่นนี้มีเพียง4พิมพ์ใช้ประกบกันเป็นคู่ๆเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา

ทำให้สามารถแยกพระพิมพ์แปลกๆซึ่งมีหลังไม่เข้าชุดดังกล่าวออกได้อย่างชัดเจน...

ข้อควรจำ...ในแต่ละพิมพ์จะมีหลายบล๊อครายละเอียดอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย
เช่นพิมพ์หลังที่1บางบล๊อค2หยิก-หลังแตกคล้ายปี2500แต่บางบล๊อคโดยเฉพาะในในบล๊อคที่ใช้กับพิมพ์เล็กจะไม่เป็นฯลฯ

Image

Image

หลักการแยกพิมพ์หลังต่างๆโดยสังเขป

Image

พระพุทธโสธรพิมพ์หน้าใหญ่หรือหน้าปี2500...

พิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่1 หรือพิมพ์A-ใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์ที่1
พิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่2 หรือพิมพ์B-ใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์ที่2
พิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่3 หรือพิมพ์C-ใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์ที่3

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่1 หรือพิมพ์A

Image

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่1 (องค์ที่2)

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่1 (องต์ที่3)

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่1 (องค์ที่4-5-6)

Image

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่2 หรือพิมพ์B

Image

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่2 (องค์ที่2)

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่2 (องค์ที่3)

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่2 (องค์ที่4)

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่3 หรือพิมพ์C

Image

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่3(องค์ที่2)

Image

พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางท่านเรียกพิมพ์"หน้าปี2500"พิมพ์ที่3 (องค์ที่3-4)

Image

Image

พระกริ่งพุทธโสธร พิมพ์หน้ากลาง จะมีเม็ดพระศก5แถว

พิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่1 จะใช้พิมพ์หลัง2พิมพ์คือพิมพ์หลังที่1และพิมพ์หลังพิมพ์ที่4..
พิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่2 บางท่านเรียกพิมพ์"หน้าเทวดา" จะใช้พิมพ์หลังพิมพ์ที่3
พิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่3

Image

พิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่1-หลังพิมพ์1
พระพิมพ์นี้จะใช้หลังพระพิมพ์เดืยวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่1

Image

พิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่1หลังพิมพ์4
พระพิมพ์นี้จะใช้หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่3

Image

พิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่2-หลังพิมพ์ที่3 (องค์ที่1)
พระพิมพ์นี้จะใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่3

Image

พิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่2-หลังพิมพ์ที่3 (องค์ที่2)
พระพิมพ์นี้จะใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่3

Image

พระพุทธโสธรพิมพ์หน้าเล็ก บางท่านเรียกพิมพ์หน้าสรพงษ์...จะมีเม็ดพระศก4แถว

พระพิมพ์เล็กจะมีพิมพ์หน้า5พิมพ์แต่ใช้พิมพ์หลังเพียง3พิมพ์
เพื่อให้เข้าใจและจดจำง่ายจึงนำพิมพ์ที่มีหลังเดียวกันมารวมกันเหลือเพียง3พิมพ์

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1Aและพิมพ์ที่1B-ใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์ที่1
พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2Aและพิมพ์ที่2B-ใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์ที่2
พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่3-ใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์ที่4

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1 A-หลังพิมพ์1 (องค์ที่1) ใต้ตาซ้ายมีขีด
พระพิมพ์นี้จะใช้หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่1และหน้ากลางพิมพ์ที่1

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1 A-หลังพิมพ์1 (องค์ที่2)
พระพิมพ์นี้จะใช้หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่1และหน้ากลางพิมพ์ที่1

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1 A-หลังพิมพ์1 (องค์ที่3)
พระพิมพ์นี้จะใช้หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่1และหน้ากลางพิมพ์ที่1

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1 B-หลังพิมพ์1 (องค์ที่1)
พระพิมพ์นี้พิมพ์หน้าจะแตกต่างจาก3องค์แรกจำง่ายๆคือ(ไม่มีขีดใต้ตาข้างซ้าย)เพราะต่างพิมพ์กัน
แต่จะใช้พิมพ์หลังพิมพ์เดียวกันจึงจัดให้อยู่ในพิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1

พระพิมพ์นี้จะใช้หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่1และหน้ากลางพิมพ์ที่1

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1 B-หลังพิมพ์1 (องค์ที่3)
พระพิมพ์นี้พิมพ์หน้าจะแตกต่างจาก3องค์แรกจำง่ายๆคือ(ไม่มีขีดใต้ตาข้างซ้าย)เพราะต่างพิมพ์กัน
แต่จะใช้พิมพ์หลังพิมพ์เดียวกันจึงจัดให้อยู่ในพิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่1

พระพิมพ์นี้จะใช้หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่1และหน้ากลางพิมพ์ที่1

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2 A-หลังพิมพ์2...(องค์ที่1)
พระพิมพ์นี้จะใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่2

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2 A-หลังพิมพ์2...(องค์ที่2)
พระพิมพ์นี้จะใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่2

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2 B-หลังพิมพ์2...(องค์ที่1)
พิมพ์หน้าของพระพิมพ์นีจะต่างพิมพ์กับ2องค์แรก ร่องแก้มจะลึกและกำไลเท้าจะชัดเจนกว่า
แต่ใช้พิมพ์หลังพิมพ์เดียวกัน จึงจัดอยู่ในพิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2

พระพิมพ์นี้จะใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่2

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2 B-หลังพิมพ์2..(องค์ที่2).
พิมพ์หน้าของพระพิมพ์นีจะต่างพิมพ์กับ2องค์แรกแต่ใช้พิมพ์หลังพิมพ์เดียวกัน จึงจัดอยู่ในพิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่2

พระพิมพ์นี้จะใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้าใหญ่พิมพ์ที่2


Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่3-หลังพิมพ์ที่4 (องค์ที่1)
ใช้หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่1-หลังพิมพ์4

Image

พิมพ์หน้าเล็กพิมพ์ที่3หลังพิมพ์4 (องค์ที่2)และองค์ที่3ในสภาพเสียผิว

พระพิมพ์นี้จะใช้พิมพ์หลังพระพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์หน้ากลางพิมพ์ที่1หลังพิมพ์4

Image

Image

รวมสรุปพิมพ์หน้าเล็ก...
ใต้ฐานพระกริ่งปี2508

Image

Image

สรุปพิมพ์หน้าและพิมพ์ประกบหลังพิมพ์พระกริ่งปี2508

Image

พระกริ่งองค์นี้เป็นพระกริ่งพิมพ์หน้าใหญ่(หน้าปี2500) พิมพ์ที่1 แท้ดูง่ายองค์หนึ่ง...
เป็นพระที่ถูกขัดล้างและนำไปรมดำใหม่จะมีลักษณะแปลกไปจากของเดิม...
ลักษณะผิวพระจะดูสดและหนา(จากภาพอาจดูยาก) ควรศึกษาจากของจริงหลายๆองค์

Image

พระสององค์ที่เห็นเป็นพระเสริมที่มีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงกับของทางวัด
เล่นกันในส่วนน้อยของหมู่นักสะสมใหม่ๆที่ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง

ความแตกต่างที่ควรทราบ...
-ศีลปะหน้าตามีลักษณะเป็นรูปเหมือน(คล้ายคน) ส่วนของทางวัดจะมีลักษณะคล้ายรูปสมมุติ(คล้ายเทวรูป)
-เนื้อโลหะผสมแก่ทองแดง ของทางวัดเป็นทองเหลือง
-พิมพ์ด้านหลังพระไม่เข้าในชุดพิมพ์หลังของทางวัดดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถเชื่อมโยงกับพระในชุดได้
-การเจียรใต้ฐานพระ(รอยวงเดือน) เจียรจากหน้าไปหลัง ส่วนของทางวัดจะเจียรจากซ้ายไปขวาในลักษณะของช่างคนละชุดของทางวัด.

*** ข้อที่ควรทราบ...ทางวัดจะไม่ทำลายบล็อคต่างๆของพิมพ์พระโดยจะปล่อบให้หมดสภาพไปเองประมาณ4-5ปี (แล้วแต่การเก็บรักษา) เมื่อทางวัดต้องการสร้างเสริมเพิ่มเติมในปีต่อไปในรุ่นนั้นๆจะนำบล็อคเดิมมาถอดบล็อคใหม่ในพิมพ์เดียวกันนำมาสร้างเช่น เงินลงยาปี2504-2509-พระสองหน้ามีวงแหวนปี08-คางทูมปี08-สองหน้าพิมพ์44/44 ปี12 ฯลฯ (ศึกษารายละเอียดในสาระความรู้หัวข้อ"พระพิมพ์สองหน้า-ตำนานการสร้าง)
-เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักสะสมรุ่นเก่า ค่านิยมไม่มีหรือน้อยมาก

Image

Image

Image

*** หมายเหตุ***

พระกริ่งพิมพ์"หน้าใหญ่"หริอที่เรียกว่า"หน้าปี2500"
ไม่ใช่หมายความว่าเป็นการนำพิมพ์พระปี2500มาใช้
ทั้ง3พิมพ์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระกริ่งปี2500

พระพิมพ์หน้าใหญ่หรือหน้าปี2500ของปี2508 มี3พิมพ์
พระพิมพ์หน้าใหญ่ของปี2500 มี3พิมพ์
รวม6พิมพ์จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง...

เปรียบเทียบความแตกต่างของพิมพ์พระทั้งสองปีครับ

Image