Font Size

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หลวงพ่อพระพุทธโสธร

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ความรู้เกี่ยวกับ-พระกริ่งเล็ก

พระกริ่งเล็กพุทธโสธรเนื้อทองเหลืองจะมีลักษณะคล้ายกับพระชัยวัฒน์ทั่วไป
ผิดกันที่มีการอุดกริ่งที่ใต้ฐานพระทุกองค์จึงเรียกว่า"พระกริ่งเล็ก"

พระกริ่งเล็กของทางวัดโสธรมีการสร้างครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2500
และมีการสร้างต่อเนื่องกันมาจนปัจจุบัน....
มีมากพิมพ์ทั้งเก่าและใหม่ชึ่งไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่แน่นอนไว้ทั้งหมด
อีกทั้งมีพระเสริมออกมามากทั้งเก่าและใหม่
ที่มีการบันทึกและยอมรับกันในวงการเท่าที่รวบรวมได้
เชื่อแน่ว่าต้องมีพิมพ์มากกว่าที่รวบรวมมาให้ศึกษา
ยังมีที่พบเห็นอีกหลายพิมพ์ที่ยังหาข้อยุติไม่ได้
เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนแน่นอนจะนำมาพิ่มเติมในภายหลัง
..
ปี2500-พิมพ์หน้าเล็ก-หน้าใหญ่ (มีกำไลมือ-กำไลเท้า)
ปี2503-พิมพ์อักษรจม-อักษรนูน(ไม่มีกำไลมือ)
ปี2504-อักษร"โสธร"หน้าหลังและหลังไม่มีอักษร
ปี2505-พิมพ์หน้าอินเดีย-พิมพ์ปากขีดหน้าไทย
ปี2506-พิมพ์สังฆาฎิร่อง(มีกำไลมือ-กำไลเท้า)และพิมพ์ไม่มีกำไลมือ
ปี2508-พิมพ์มีหู
ปี2512-พิมพ์มีหู
ปี2517-พิมพ์มีหู-ไม่มีหู
 
 

Image

ปี2500-พิมพ์หน้าเล็ก มีกำไลมือ-กำไลเท้า-พิมพ์ที่1

Image

Image

Image

ปี2500-พิมพ์หน้าเล็กมีกำไลมือ-กำไลเท้า-พิมพ์ที่2

พระพิมพ์นี้จะมีพิมพ์หน้าที่แตกต่างจากพิมพ์ที่1
แต่ใช้พิมพ์หลังพิมพ์เดียวกัน...

Image

ปี2500-พิมพ์หน้าเหญ่ มีกำไลมือ-กำไลเท้า

Image

ปี2503-พิมพ์อักษรจม-ไม่มีกำไลมีอ

Image

ปี2503-พิมพ์อักษรจม-ไม่มีกำไลมีอ

Image

ปี2503-พิมพ์อักษรนูน-ไม่มีกำไลมีอ

Image

ปี2503-พิมพ์อักษรนูน-ไม่มีกำไลมีอ

Image

ปี2504
-พิมพ์ อักษรหน้า-หลังเรียบ
-พิมพ์ อักษรหน้า-อักษรหลัง

Image

Image

Image

ปี2504-พิมพ์อักษรหน้า-หลัง

Image

ปี2505-พิมพ์หน้าอินเดีย(นิยม)

Image

ปี2505-พิมพ์หน้าอินเดีย(นิยม)

Image

Image

ปี2505-พิมพ์ธรรมดาปากขีดหน้าไทย

Image

ปี2506
พิมพ์นิยมสังฆาฎิร่อง(มีกำไลมือ-เท้า)
พิมพ์ไม่มีกำไลมือ

Image

Image

ปี2508-พิมพ์มีหู

Image

ปี2512-พิมพ์มีหู

Image

ปี2512-พิมพ์มีหู

Image

ปี2517เนื้อทองแหลือง-พิมพ์ทีหู

Image

ปี2517 เนื้อทองเหลือง-พิมพไม่มีหู

Image

ปี2517 เนื้ออัลปาก้า-พิมพ์ไม่มีหู

Image

ปี2517เนื้อทองแดงรมดำ

Image