Font Size

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หลวงพ่อพระพุทธโสธร

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ความรู้เกี่ยวกับ-พระพิมพ์สามเหลี่ยมสองหน้า (ตำนานการสร้าง)

 ตำนานการสร้างพระพิมพ์สองหน้า...
เป็นการสร้างพระพิมพ์สองหน้าที่ต่อสืบเนื่องกันมาโดยตลอด...

*** มีอยู่พิมพ์หนึ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงคือ...
พระพิมพ์สองหน้า(มีวงแหวน)เม็ดพระศก5-7/5-7 ปี2508...
เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องสืบเนื่องต่อกันมาดังในตำนานที่จะกล่าว...
ศึกษาพระพิมพ์นี้ได้ในสาระความรู้หัวข้อ...
"พระพิมพ์สองหน้าปีพ.ศ.2508

Image

ชอเริ่มตั้งแต่พระพิมพ์67/67ปีพ.ศ.2497...มาจนถึง....
การเปรียบเทียบพระพิมพ์ 6-7ปี2497และ-พระพิมพ์คางทูมปี2508พิมพ์5-7

พระพิมพ์ตางทูมปี2508...
นำพิมพ์6-7ของพระปี2497มาใช้
พิมพ์5-7เป็นพิมพ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่

Image

Image

Image

พระโสธรสองหน้าปี2509
พิมพ์5-7นำพิมพ์พระเก่าพิมพ์5-7ของพิมพ์คางทูมปี2508มาใช้
พิมพ์4-4เป็นพระที่สร้างขึ้นมาใหม่

Image

เปรัยบเทียบ...
พระพิมพ์5-7ตางทูม08-และ5-7สองหน้า09
เป็นพระพิมพ์เดียวกัน

Image

พระสองหน้าพิมพ์ 44/57 ปี2509

Image

พระสองหน้าพิมพ์ 44/57 ปี2509

Image

พระพิมพ์สองหน้าพิมพ์44/44ปี2512
พิมพ์44เป็นการนำพิมพ์พระพิมพ์4-4ของปี2509มาใช้(เริ่มเกิดสนิม)
และนำบล๊อคไปถอดพิมพ์ตบแต่งบล๊อคใหม่ (รอยสนิมเริ่มหาย) นำมาประกบกัน

Image

เปรียบเทียบ
พระพิมพ์4-4ปี2509-และพิมพ์4-4ปี2512
เป็นพระพิมพ์เดียวกัน

Image

พระสองหน้าพิมพ์44/44 ปี2512

Image

พระสองหน้าพิมพ์44/44 ปี2516
นำพระพิมพ์44ของปี2512มาตกแต่งใหม่(รอยสนิมไม่มี)และนำไปถอดพิมพ์นำมาประกบกัน

Image

เปรียบเทียบพิมพ์4-4ปี2512-และปี2516

Image

ใต้ฐานพระสองหน้าปี09-12-16
ที่มาที่ไปของพิมพ์พระสามารถอ่านได้จากรอยคลื่นโลหะใต้ฐานพระอย่างชัดเจน

***สังเกตุได้ว่าพระปี2516จะมีรอยเจียร(วงเดือน)แต่ไม่เต็มพื้นที่ขอบพระอีกด้านหนึ่งเป็นเพราะ...
เริ่มตั้งแต่พระปี2497พระสองหน้าเป็นพระที่หนาโดยเฉพาะส่วนฐานยากต่อการปั้มขาดเพียงครั้งเดียว(ในสมัยนั้น)อีกทั้งพระจะขาดความสวยงามเพราะรอยเสี้ยนโลหะจะปลิ้นออกนอกองค์พระ(สังเกตุจากพระปี97ที่ต้องใช้ตะใบช่วยด้านข้าง)จึงออกแบบให้ใต้ฐานเผื่อยื่นโลหะออกมาเล็กน้อยตรงแกนกลางเพื่อตัด...
ดังนั้นพระปี2497จึงมีลักษณะใต้ฐานนูนตรงกลางไม่เสมอขอบ...
ปีต่อๆมาได้นำแม่พิมพ์ดังกล่าวมาใช้ต่อเนื่องกันลักษณะใต้ฐานจึงมีลักษณะเหมือนๆกัน...

มาถึงปี2516ในบล๊อคใหม่ทางวัดไม่ได้เผื่อโลหะยื่นออกมาดังกล่าวโดยการสร้างเต็มพื้นใต้ฐานเพื่อนำมาเจียรให้สวยงามเมื่อนำมาประกบกันกับของเก่าจึงออกมาในลักษณะไม่เต็มพื้นที่ด้านเดียวดั่งที่เห็นเป็นการแยกพระปี2512และปี2516ได้อย่างชัดเจน
หลังจากปี2516แล้วรุ่นต่อๆไปใต้ฐานพระจะมีรอยวงเดือนเต็มทุกองค์...

Image

หลังจากปี2516ทางวัดได้มีการจัดสร้างพระสองหน้าพิมพ์44/44ออกมาอีกหลายครั้ง
โดยใช้แม่พิมพ์เดิมแต่มิได้มีการบันทึกหลักฐานที่แน่นอนไว้อ้างอิงจึงไม่ทราบปีที่สร้าง
เช่นเดียวกับพระพิมพ์57/57มีวงแหวนหลังปี2508(ศึกษาได้จากขัวข้อ"พระพิมพ์สองหน้าปี2508)...
ทางวัดมีให้บริจากถึงปี252...กว่าๆคู่กันกับ57/57มีวงแหวนของทางวัด..
เคยเห็นที่บรรจุกล่องระบุปี2508เหมือน57/57มีวงแหวนจากทางวัด...
ดังนั้นบางท่านอาจเข้าใจว่าเป็นพระปี2508...


Image

เทียบพระสองหน้าพิมพ์44/44ปี2516และ-หลังปี2516 เป็นพระพิมพ์เดียวกัน
นำมาถอดบล๊อคจากแม่พิมพ์เดิมตบแต่งใหม่ดูคมชัดและสวยงามกว่าเดิม

ใต้ฐานพระที่สร้างหลังปี2516 จะเรียบเสมอขอบและมีรอยเจียร์(วงเดือน)ทุกองค์ดูเรียบร้อยสวยงาม
บางองค์จะมีการตอกโค๊ต"โสธร"ใว้ด้วย

Image

Image

พระสองหน้าพิมพ์"เม็ดกระดุม"ปี2527 เป็นพระพิมพ์เดียวกันทั้งสองด้าน
เนื่องมาจากปุ่มนูนตรงกลางสังฆาฎิคล้ายเม็ดกระดุมจึงเรียก"พิมพ์เม็ดกระดุม
เป็นพระที่สร้างขึ้นมาทดแทนพิมพ์4-4

...และเป็นการสิ้นสุดตำนานการสร้างพระพิมพ์สองหน้าที่ต่อเนื่องกันมายาวนานร่วม30ปี

Image

พระสองหน้าพิมพ์เม็ดกระดุมปี2527

Image

พระองค์นี้เป็นพระเสริมถอดพิมพ์พระ4-4

Image

เทียบขอบรอยปั้ม...
เห็นว่าพระเสริมไม่ใช่พระปั๊ม...

Image

พระองค์นี้เป็นพระเสริมเก่า...
เลียนแบบพิมพ์เม็ดกระดุมปี2527...

Image

ใต้ฐานพระเสริม...
ดูออกง่ายๆว่าไม่ใช่พระปั๊ม...

Image

พระพิมพ์สองหน้า

Image

พระพิมพ์สองหน้า

Image

Image

พระพิมพ์สองหน้า

Image

พระพิมพ์สองหน้า

Image

พระพิมพ์สองหน้า

Image

พระพิมพ์สองหน้า

 

Image